Ing. Vlastimil VYMAZAL

Vlastimil Vymazal +420 606 770 999

- POZEMNÍ STAVBY
- PRŮMYSLOVÉ STAVBY
- ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
- TECHNOLOGIE STAVEB
- ZDRAVOINSTALACE
- INŽENÝRING

Miroslav KOUŘIL

Miroslav Kouřil +420 721 354 679

- POZEMNÍ STAVBY
- PRŮMYSLOVÉ STAVBY
- ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
- ZDRAVOINSTALACE
- INŽENÝRING


Bc. Marek HOLLAN DiS

Marek Hollan +420 777 587 443

- POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
(POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ)
- KOORDINACE A PROJEKCE
VYHRAZENÝCH POŽÁRNĚ-
BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ
- ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
DLE VYHL. MV Č.246/2001 SB.

PROVÁDÍME:

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
DOKUMENTACE PRO DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVEB
PROVÁDĚCÍ/REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÉ STAVBY
INŽENÝRSKÁ ČINNOST, ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ UR A SP
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
DOKUMENTACE BOURACÍVH PRACÍ, ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ
K ODSTRANĚNÍ STAVEB
DOKUMENATCE POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
DOKUMENTACE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOV
RADONOVÝ PRŮZKUM
GEODETICKÉ PRÁCE

PARTNEŘI:

www.KRYL.AVAREAL.cz
www.PVLK.cz

REFERENCE:

www.KRYL.AVAREAL.cz
www.PVLK.cz